© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Μιλούμε για αναπνευστική ανεπάρκεια, όταν η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα είναι κάτω των 60 mmHg (υποξαιμία), ή όταν η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα είναι άνω των 45 mmHg (υπερκαπνία) ή συνυπάρχουν και οι δύο καταστάσεις. Ο παραπάνω ορισμός προϋποθέτει ότι ο ασθενής αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα (πίεση 760 mmHg, περιεκτικότητα σε οξυγόνο 21%).

Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας ή θα ανοίξουν κατ' ευθείαν ή θα πρέπει να τα αναζητήσετε στον κατάλογο των λήψεων.

Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Ιδεώδες Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής
PDF, 112 Kb

Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Συγγραφείς: Ι. Στανόπουλος Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
PDF, 2.4 Mb


Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»