© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Βρογχοσκόπηση

Μέθοδος για τη διάγνωση παθήσεων των βρόγχων και των πνευμόνων.

Ποιοί κάνουν Βρογχοσκόπηση

Κύριες ενδείξεις βρογχοσκόπησης:

 1. Χρόνιος βήχας
 2. Αιμόπτυση
 3. Εισπνευστικός - εκπνευστικός συριγμός
 4. Βράγχος φωνής
 5. Θωρακικός πόνος
 6. Εισρόφηση (γαστρικού περιεχομένου-ξένου σώματος)
 7. Παθολογική ακτινογραφία θώρακος
 8. Αδιάγνωστη πλευριτική συλλογή
 9. Επίμονος πνευμοθώρακας
 10. Καλοήθεις & κακοήθεις όγκοι (καρκίνος του πνεύμονα)
 11. Λοιμώξεις

Βρογχοσκόπηση και λήψη υλικών

Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο

 • Μέθοδος για τη διάγνωση παθήσεων των βρόγχων και των πνευμόνων.
 • Η τεχνολογία οπτικών ινών στην οποία βασίζεται η κατασκευή των σύγχρονων βρογχοσκοπίων, δίνει τη δυνατότητα με εύκολο και ανώδυνο τρόπο, να παρατηρήσει ο ιατρός απ' ευθείας τους βρόγχους, να διαπιστώσει τυχόν βλάβες και να πάρει από την περιοχή κατάλληλα υλικά.
 • Η διαδικασία αυτή διαρκεί σήμερα λίγα λεπτά της ώρας και είναι πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή.

Βρογχοσκόπηση

Λήψη BAL

Bρογχοκυψελιδική έκπλυση (BAL)

Τo BAL είναι μια ειδική εξέταση όπου γίνεται «ξέπλυμα» των βρόγχων και το υγρό που λαμβάνεται δίνεται για διάφορες εξετάσεις, καλλιέργειες, κυτταρολογικές, ανοσολογικές κ.ά. Η επεξεργασία και η ανάλυση του υλικού χρειάζεται μεγάλη πείρα και ειδική εκπαίδευση από αυτόν που θα αναλάβει να δώσει κάποιο αποτέλεσμα.
Το BAL αποτελεί τον καλύτερο αναίμακτο τρόπο προσέγγισης της διάγνωσης στα διάμεσα νοσήματα των πνευμόνων. Αποτελεί δε το μοναδικό αναίμακτο τρόπο για να πλησιάσουμε αυτή την τόσο απομακρυσμένη περιοχή του αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μικρούς βρόγχους και κυψελίδες), από όπου παίρνονται υλικά με την έκπλυση της περιοχής.


Όργανα λήψης υλικών

 

Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»