© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

Σαρκοείδωση

Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος άγνωστης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται παθολογοανατομικά από την παρουσία μη τυροειδοποιημένων επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων. Η σαρκοείδωση εμφανίζεται συνήθως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής και είναι συχνότερη σε γυναίκες και στη μαύρη φυλή.

Γρήγορα στη Διάγνωση

Η προσέγγιση της διάγνωσης για Σαρκοείδωση περιλαμβάνει:

  1. Λεπτομερές Ιστορικό και κλινική εξέταση.
  2. Σπιρομέτρηση και αέρια αίματος ή κορεσμό αιμοσφαιρίνης με δακτυλικό οξύμετρο.
  3. Ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας.
  4. Γενικές εξετάσεις αίματος, ούρων και ACE (μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης) ορού, Ca++oρού και Ca++ ούρων 24ώρου
  5. Βρογχοσκόπηση με λήψη διαβρογχικής βιοψίας.
  6. Βρογχοσκόπηση με λήψη βρογχικού εκπλύματος και ΒAL.
  7. Συνεκτίμηση όλων των παραπάνω και απόφανση για την περαιτέρω αντιμετώπιση.

 

Διαβάστε το παρακάτω έγγραφο

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας ή θα ανοίξει κατ' ευθείαν ή θα πρέπει να το αναζητήσετε στον κατάλογο των λήψεων.

Σαρκοείδωση, σύντομη ενημέρωση
Συγγραφέας: Αικ. Μανίκα
PDF, 147 Kb

«Σαρκοείδωση διάγνωση και θεραπεία»
Συγγραφέας: Αικ. Μανίκα, Λέκτορας ΑΠΘ
Πηγή: Αρχεία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταρείας.
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια, 2011

PDF, 8,7 Mb

«ACE, Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης»
www.labtestonline.gr
PDF, 135 Kb


Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»