© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Η Φυματίωση Σήμερα

Γρήγορα στη Διάγνωση

Η προσέγγιση της διάγνωσης για Φυματίωση περιλαμβάνει:

 1. Λεπτομερές Ιστορικό και κλινική εξέταση.
 2. Δερμοαντίδραση Mantoux και Quantiferon-TB τεστ για ειδικές περιπτώσεις.
  Φυματινοαντίδραση (Mantoux)
 3. Γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων.
 4. Ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακα.
 5. Εξέταση πτυέλων ή εξέταση βρογχικού εκπλύματος που λαμβάνεται με βρογχοσκόπηση, για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (Βάκιλο Κωχ), με άμεσo παρασκεύασμα κατά Ziehl-Neelsen και με καλλιέργεια σε Loewenstein-Jensen.
 6. Συνεκτίμηση όλων των παραπάνω με το λεπτομερές ιστορικό και την κλινική εξέταση και χορήγηση θεραπείας.

Διερεύνηση (έλεγχος) περιβάλλοντος για πιθανή φυματίωση,

γίνεται στους συγγενείς του πάσχοντα από φυματίωση, στους στενούς του συνεργάτες και άλλους που συνευρέθηκαν για μεγάλο διάστημα με τον πάσχοντα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του περιβάλλοντος αποτελεί η σοβαρή υπόνοια ή ύπαρξη ενεργού φυματίωσης σε κάποιον ασθενή και περιλαμβάνει:

 1. Λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση.
 2. Δερμοαντίδραση Mantoux και Quantiferon-TB τεστ για ειδικές περιπτώσεις
 3. Ακτινογραφία θώρακα.
 4. Συνεκτίμηση όλων των παραπάνω με το λεπτομερές ιστορικό και την κλινική εξέταση για την περαιτέρω διαχείριση της κάθε περίπτωσης και απόφαση για χορήγηση θεραπείας.

Χρειάζεται μεγάλη λεπτότητα στους χειρισμούς για το ποιοι θα κάνουν και ποιοι δεν θα κάνουν έλεγχο.

Σημειωτέον ότι η λέξη φυματίωση «τρομάζει» ιδιαίτερα τις ηλικίες άνω των 60 ετών.


Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας ή θα ανοίξουν κατ' ευθείαν ή θα πρέπει να τα αναζητήσετε στον κατάλογο των λήψεων.

Φυματίωση, σύντομη ενημέρωση
Συγγραφείς: Δ. Χλωρός, Λ. Σιχλετίδης, Δ. Γκιουλέκας και Χρ. Βάμβαλης
PDF, 286 Kb

Η Φυματινοαντίδραση (Mantoux)
Συγγραφέας: Δημήτρης Γκιουλέκας
PDF, 217 Kb
 

Η Φυματίωση μας απειλεί
PDF, 2,6 Mb

Φυματίωση
Μια ξεχασμένη ιστορία;

PDF, 4,3 Mb

Φυματίωση και ακτινογραφία θώρακος
PDF, 4,5 Mb


Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»