© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Όγκοι των πνευμόνων

30% των επισκέψεων σε παθολογικά εφημερεύοντα ιατρεία αφορούν σε πνευμονολογικούς ασθενείς

O καρκίνος του πνεύμονα, αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου μεταξύ των ανδρών και τη δεύτερη συχνότερη αιτία μεταξύ των γυναικών στο δυτικό κόσμο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο η επίπτωση της νόσου όσο και η θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα, παρουσιάζει αύξηση με εντυπωσιακούς ρυθμούς, λαμβάνοντας έτσι μορφή παγκόσμιας επιδημικής έκρηξης στον αναπτυγμένο κόσμο του 21ου αιώνα. Και εδώ, ενοχοποιείται το κάπνισμα από όλους τους αρμόδιους φορείς. Υπολογίζεται ότι, από καρκίνο του πνεύμονα πεθαίνουν 4.000 Έλληνες ετησίως. Δυστυχώς στο στιγμιότυπο της διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα, ποσοστό μεγαλύτερο του 80-90% των ασθενών, κρίνονται ως ανεγχείρητοι, και οι περισσότεροι απ' αυτούς σπάνια υπερβαίνουν σε επιβίωση τα τρία χρόνια παρά τα σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Στα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα όπως βρογχοσκόπηση με ειδικές τεχνικές, ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις κ.ά.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, στους ιστούς του πνεύμονα. Συνήθως η πάθηση αφορά την τραχεία, τους βρόγχους ή τις κυψελίδες των πνευμόνων.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο βήχας (συμπεριλαμβανομένης της αιμόπτυσης), η απώλεια βάρους και η δυσκολία στην αναπνοή.

Γρήγορα στη Διάγνωση

Η προσέγγιση της διάγνωσης για νεοπλάσματα (όγκους) των πνευμόνων, περιλαμβάνει:

Κάθε περίπτωση ασθενή με νεόπλασμα πνεύμονα πρέπει να παρουσιάζεται σε Ογκολογικό Συμβούλιο, αυτό είναι με νόμο υποχρεωτικό για την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Ca Πνεύμονος: Αδένωμα

Ca Πνεύμονος Ακανθοκυτταρικό

Ca Πνεύμονος: Αδενοκαρκίνωμα

Σταδιοποίηση των όγκων

Η Σταδιοποίηση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία και στοχεύει στην αναζήτηση της έκτασης των όγκων και είναι απαραίτητη για να αποφασίσει κανείς για τις επόμενες κινήσεις του γιατρού και του ασθενή. Η σταδιοποίηση στοχεύει στην αναζήτηση μεταστάσεων και των γενετικών στοιχείων ενός όγκου και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αποφανθεί κανείς για το εάν μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σε χημειοθεραπεία, σε ακτινοθεραπεία ή και σε συνδυασμούς αυτών.

Απαραίτητες εξετάσεις για τη σταδιοποίηση είναι:

  1. Αξονική τομογραφία θώρακα.
  2. Αξονικές τομογραφίες άνω, κάτω κοιλίας και εγκεφάλου.
  3. Νεοπλασματικοί δείκτες, ειδικοί κατά περίπτωση.
  4. Ολόσωμο σπινθηρογράφημα οστών.
  5. Άλλες ειδικότερες εξετάσεις ανάλογα με το όργανο όπου βρίσκεται ο όγκος.

Θεραπεία

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική αντιμετώπιση, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, χωριστά ή σε συνδυασμού μεταξύ τους.

Η θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στο κάθε άτομο χωριστά, εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο της πάθησης και απαιτεί συνεργασία του Πνευμονολόγου με τον Θωρακοχειρουργό και τον Ογκολόγο.

Σημαντικό σχόλιο του καθηγητή Δημήτρη Γκιουλέκα

Το κάπνισμα ενοχοποιείται για τη ΧΑΠ, αλλά και για τον καρκίνο του πνεύμονα, που αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου μεταξύ των ανδρών και τη δεύτερη συχνότερη μεταξύ των γυναικών στο δυτικό κόσμο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο η επίπτωση της νόσου, όσο και η θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζει αύξηση με εντυπωσιακούς ρυθμούς, λαμβάνοντας έτσι μορφή παγκόσμιας επιδημικής έκρηξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο του 21ου αιώνα.

Σήμερα, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να αντιμετωπιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις, για να επιτευχθεί όμως αυτό, η διάγνωση πρέπει να γίνει σε πρώιμα στάδια της νόσου. Η διάγνωση των διαφόρων τύπων του καρκίνου δεν αποτελεί μια εύκολη ιστορία, και πολλές φορές φθάνουμε σε ανοιχτή θωρακοτομή ή διατοιχωματικές βιοψίες πνεύμονα για λήψη ιστού και ακριβή καθορισμό του τύπου του νεοπλάσματος.

Στην υπηρεσία της διάγνωσης του καρκίνου, υπάρχουν πολλά μέσα εκτός από την κλινική εικόνα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις κατευθύνουν και επιβεβαιώνουν την διάγνωση και τέτοιες είναι: οι αναλύσεις αίματος, οι κυτταρολογικές, οι απεικονιστικές, οι ιστολογικές και άλλες πολλές, όλα αυτά συμβάλλουν στην διάγνωση και εκτίμηση της έκτασης της νόσου. Για την πρώιμη όμως διάγνωση, που είναι και το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, στη χώρα μας γίνονται ελάχιστα.

Ήδη στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., εφαρμόζεται το προληπτικό τσεκ-απ σε μεγάλη κλίμακα, δυο φορές το χρόνο. Δηλαδή μπαίνουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία δύο φορές το χρόνο και κάνουν όλες τις κατάλληλες εξετάσεις για πρώιμη ανακάλυψη του καρκίνου. Το προληπτικό αυτό μέτρο, στοχεύει στην έγκαιρη ανεύρεση όγκων και μάλιστα σε αρχικά στάδια που είναι καλύτερα αντιμετωπίσιμοι.

Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας ή θα ανοίξουν κατ' ευθείαν ή θα πρέπει να τα αναζητήσετε στον κατάλογο των λήψεων.

Καρκίνος του πνεύμονα
«Βρογχογενής καρκίνος»

Συγγραφέας: Κώστας Ζαρογουλίδης
PDF, 190 Kb

Νεοπλασματικοί ή Καρκινικοί δείκτες
Συγγραφέας: Δημήτρης Γκιουλέκας
PDF, 173 Kb

Βρογχοσκόπηση
Ογκολογική Ημερίδα

Συγγραφείς: Δημήτρης Γκιουλέκας και Γιώργος Σαρίκος
Αποσπάσματα απο παρουσίαση Γρηγόρη Στρατάκου

PDF, 2.4 Mb

Καρκίνος του πνεύμονα
«Επιδημιολογικά Στοιχεία»

Συγγραφέας: Δημήτρης Γκιουλέκας
PDF, 489 Kb


Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»