© Δημήτρης Γκιουλέκας Site map


Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

Αλλεργικές Κυψελιδίτιδες

Γρήγορα στη Διάγνωση

Η προσέγγιση της διάγνωσης εξωγενείς κυψελιδίτιδες περιλαμβάνει:

  1. Λεπτομερές Ιστορικό και κλινική εξέταση.
  2. Σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής ή κορεσμό αιμοσφαιρίνης με δακτυλικό οξύμετρο.
  3. Γενικές εξετάσεις αίματος, ούρων και ειδικές ιζηματίνες στον ορό.
  4. Ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας.
  5. Βρογχοσκόπηση με λήψη διαβρογχικής βιοψίας.
  6. Λήψη βρογχικού εκπλύματος και ΒAL.
  7. Συνεκτίμηση όλων των παραπάνω και απόφανση για την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Βρογχοσκόπηση και BAL είναι η πλέον βασική εξέταση για τις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

 

Διαβάστε το παρακάτω έγγραφο

Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας ή θα ανοίξει κατ' ευθείαν ή θα πρέπει να το αναζητήσετε στον κατάλογο των λήψεων.

Πνευμονοπάθεια από υπερευαισθησία ή αλλεργική κυψελιδίτιδα
Συγγραφείς: Αικ. Μανίκα και Δ. Γκιουλέκας
PDF, 164 Kb

Πνευμονοπάθεια Περιστεράδων
Μία συχνή αλλεργική κυψελιδίτιδα

Μελέτη που βασίστηκε στη Σπιρομέτρηση
PDF, 1,7 Mb

Πνευμονίτιδες από υπερευαισθησία
Εξωγενείς αλλεργικές κυψελίτιδες

PDF, 3,2 Mb


Designed by  Art@Skepsis
Ξεφυλλίστε
το βιβλίο
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το βιβλίο  «Τα άγραφα της  Πνευμονολογίας»